Ansökningsformulär

Försäkran om funktionsnedsättning
Genom att skicka detta formulär försäkrar jag på heder och samvete att jag har en varaktig funktionsnedsättning som medför att jag inte kan använda kostnadsfria nummerupplysningstjänster i tryckt eller digitalt format och därför har behov av Tjänsten.